Khung bảo mật mạng NIST là gì?

Khung bảo mật mạng NIST là gì?

Lưu trữ thông tin trực tuyến đã trở thành tiêu chuẩn. Nhiều tổ chức đang cố gắng kéo phần này trở nên phù hợp trong thời đại của sự liên kết với nhau này.

Để các hệ thống lưu trữ thông tin nhạy cảm của bạn không được bảo mật là một công thức dẫn đến thảm họa, đặc biệt là khi có sự hiện diện của tội phạm mạng.

Mỗi bit thông tin được lưu trực tuyến đều yêu cầu an ninh mạng thích hợp và việc áp dụng một khuôn khổ đã được chứng minh và thử nghiệm là một cách hiệu quả để giữ chân những kẻ tấn công trong tầm tay.

Khi tìm cách cải thiện bảo mật trực tuyến, nhiều người dùng tìm đến khung NIST. Nhưng nó là gì? Hãy cùng tìm hiểu.

NIST đại diện cho điều gì trong An ninh mạng?

Khung bảo mật mạng NIST là gì?

NIST là từ viết tắt của National Institute of Standard and Technology — một cơ quan chính phủ chuyên về quản lý rủi ro an ninh mạng.

Việc không có tiêu chuẩn quản lý rủi ro an ninh mạng trong quá khứ đã tạo ra kẽ hở trong hệ thống bảo mật của các tổ chức và những kẻ tấn công mạng đã lợi dụng kẽ hở để thực hiện các cuộc tấn công.

Mặc dù nhận thức được sự cần thiết của việc quản lý rủi ro an ninh mạng, một số tổ chức thiếu chuyên môn để thực hiện nó, do đó trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng.

Khuôn khổ an ninh mạng NIST cắt ngang các lĩnh vực khác nhau. Các tổ chức trong các ngành khác nhau có thể tăng cường hệ thống an ninh của họ bằng cách triển khai khuôn khổ với việc sử dụng các hệ thống phát hiện xâm nhập và các hoạt động khác.

Khung NIST bao gồm ba thành phần: cốt lõi, các tầng triển khai và hồ sơ. Mỗi thành phần đánh giá tác động của quản lý rủi ro an ninh mạng đối với các mục tiêu hoạt động và tài chính của doanh nghiệp. Các phần sau đây sẽ đề cập đến từng điều này.

NIST Framework Core

Cốt lõi của khung NIST thể hiện một loạt các hoạt động và hướng dẫn mà các tổ chức có thể sử dụng để quản lý rủi ro an ninh mạng.

Tính thực tiễn là trọng tâm của cốt lõi khung. Nó phác thảo các hoạt động thực hành mà tổ chức có thể thực hiện để đạt được các kết quả cụ thể. Với cách tiếp cận thực tế của nó, thành phần này đề cập đến các ví dụ thực tế về các tổ chức đã áp dụng các thực tiễn đã nêu để quản lý rủi ro an ninh mạng của họ.

Có năm chức năng của lõi khung:

1. Xác định

Để quản lý rủi ro an ninh mạng một cách hiệu quả, bạn cần biết các hệ thống và tài sản quan trọng của mình.

Mặc dù tất cả tài sản của bạn có thể quan trọng đối với tổ chức của bạn, nhưng một số tài sản có giá trị hơn những tài sản khác. Khuôn khổ cốt lõi cho phép bạn ưu tiên các nỗ lực quản lý rủi ro của mình. Khi đối mặt với một cuộc tấn công, bạn ưu tiên cho những tài sản có giá trị nhất của mình trước khi tiếp tục những tài sản khác.

Chức năng xác định bao gồm môi trường kinh doanh, quản lý tài sản, quản lý rủi ro và quản trị.

2. Bảo vệ

Chức năng này giúp bạn sắp xếp hợp lý các nỗ lực bảo mật không gian mạng của mình bằng cách chủ động ngăn chặn các mối đe dọa xâm nhập vào mạng của bạn.

Thay vì bỏ chạy khi đối mặt với một cuộc tấn công an ninh mạng, bạn bố trí các biện pháp phòng thủ trên mặt đất để chống lại các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Chức năng bảo vệ bao gồm nâng cao nhận thức và đào tạo, kiểm soát truy cập và bảo mật dữ liệu.

3. Phát hiện

Xác định các tài sản có giá trị nhất của bạn và xây dựng các biện pháp phòng thủ trước các mối đe dọa là một khởi đầu tốt nhưng nó không đủ để ngăn chặn một cuộc tấn công. Chức năng này giúp bạn phát triển các chiến lược để phát hiện các mối đe dọa có thể tồn tại, đủ sớm trước khi chúng leo thang.

Chức năng phát hiện bao gồm giám sát liên tục, các sự kiện và bất thường cũng như các quá trình phát hiện.

4. Phản hồi

Khi bạn phát hiện ra một mối đe dọa an ninh mạng , bạn sẽ làm gì? Chức năng này hướng dẫn bạn phát triển một chiến lược hiệu quả sẽ giúp bạn xử lý mối đe dọa từ trong trứng nước. Nếu không đáp ứng hiệu quả có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.

Chức năng phản hồi bao gồm lập kế hoạch, truyền thông, giảm thiểu và cải tiến.

5. Phục hồi

Ngay cả khi bạn có thể quản lý rủi ro an ninh mạng một cách hiệu quả, hệ thống của bạn có thể không chính xác như trước khi bị đe dọa hoặc tấn công. Bạn cần khôi phục nó về trạng thái ban đầu bằng một loạt các hoạt động và áp dụng các biện pháp để ngăn chặn sự tái phát.

Chức năng phục hồi bao gồm lập kế hoạch, truyền thông và cải tiến.

Các cấp triển khai khung

Khung bảo mật mạng NIST là gì?

Các tổ chức lớn hơn có thể phải chịu các rủi ro bảo mật nâng cao so với các tổ chức nhỏ hơn. Khuôn khổ này được thiết kế để cung cấp cho các tổ chức sự linh hoạt trong việc triển khai quản lý rủi ro an ninh mạng trong khả năng của họ.

Thay đổi từ các cấp 1-4, khung các cấp triển khai cho phép bạn di chuyển theo tốc độ của riêng mình, dựa trên nhu cầu của bạn, để quản lý tài sản và chi phí của bạn.

Bậc 1: Một phần

Như tên của nó, cấp 1 là một cách tiếp cận một phần để quản lý rủi ro an ninh mạng. Thay vì chính thức hóa toàn bộ khung bảo mật của bạn và chủ động trước, bạn chỉ phản ứng bằng cách hành động khi có rủi ro bảo mật phát sinh.

Nhận thức về an ninh mạng còn hạn chế ở cấp độ này và thông tin liên lạc trong tổ chức của bạn không nhất thiết là tốt nhất do thiếu các quy trình được thiết lập.

Bậc 2: Được thông báo về rủi ro

Đây là nơi bạn bắt đầu chính thức hóa việc quản lý rủi ro an ninh mạng của mình. Nhóm quản lý của bạn nhận ra sự cần thiết của một khuôn khổ quản lý rủi ro và nâng cao nhận thức về nó trong toàn tổ chức. Bạn trang bị cho nhân viên của mình các công cụ để thực hiện các hoạt động an ninh mạng nhưng không có cấu trúc nào để chia sẻ thông tin ra bên ngoài hoặc cộng tác với các nguồn bên ngoài.

Bậc 3: Lặp lại

Ở cấp độ này, quản lý an ninh mạng của bạn đã được nâng cao. Có một khuôn khổ chính thức để quản lý rủi ro và thực hành an ninh mạng. Bạn ưu tiên quản lý an ninh mạng của mình và thường xuyên cập nhật nó phù hợp với môi trường kinh doanh và nhu cầu của bạn.

Tổ chức của bạn có nhận thức về an ninh mạng ở mức độ cao và nhân viên của bạn rất hiểu biết về các thực tiễn an ninh mạng. Tổ chức của bạn cũng có một quy trình liên lạc và cộng tác với các nguồn bên ngoài.

Bậc 4: Thích ứng

Đây là đỉnh cao của quản lý rủi ro an ninh mạng. Ở cấp độ này, bạn đã nắm vững nghệ thuật thu thập các bài học từ các sự cố bảo mật trong quá khứ và sử dụng các bài học đó để củng cố hệ thống bảo mật hiện tại và đưa ra các dự đoán trong tương lai.

Tổ chức của bạn phát triển dựa trên một nền văn hóa an ninh mạng lành mạnh với các nhân viên có kỹ năng cao trong các hoạt động an ninh mạng. Nó lớn về việc chia sẻ thông tin ra bên ngoài và đạt được những bước tiến tích cực trong việc hợp tác với các nguồn bên ngoài.

Cấu hình khung

Khung bảo mật mạng NIST là gì?

Hồ sơ khung giúp bạn tạo ra sự cân bằng giữa nhu cầu kinh doanh, nguồn lực và năng lực của bạn để quản lý rủi ro an ninh mạng.

Sau khi lập hồ sơ về tổ chức của mình, bạn có đầy đủ thông tin để áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro an ninh mạng tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Với một bức tranh rõ ràng về điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, bạn tạo ra các quy trình để khai thác điểm mạnh và giải quyết điểm yếu của mình.

Làm cách nào để sử dụng Khung bảo mật mạng NIST?

Khung bảo mật mạng NIST là gì?

Bạn có đang nghĩ đến việc loại bỏ khuôn khổ an ninh mạng hiện tại của mình cho khuôn khổ NIST không? Không quá nhanh. Khuôn khổ khuyến khích các tổ chức xem xét tình trạng an ninh mạng hiện tại của họ trước khi hành động.

1. Xem lại các Thực tiễn An ninh Mạng Hiện tại

Một khởi đầu tốt để sử dụng khung NIST là xem xét các thực tiễn an ninh mạng hiện tại của bạn.

Khi bạn tiến hành đánh giá thích hợp, bạn sẽ xác định được các lỗ hổng hiện có trong thực tiễn quản lý rủi ro của mình và thực hiện các hoạt động khác nhau mà khuôn khổ đề xuất để khắc phục chúng.

2. Phát triển hoặc cải thiện các thực hành an ninh mạng

Sau khi xem xét các phương pháp an ninh mạng hiện tại, bạn có thể chọn cải thiện chúng hoặc phát triển các phương pháp mới dựa trên kết quả đánh giá của mình.

Bạn cần vạch ra các mục tiêu kinh doanh của mình và tạo ra một môi trường an ninh mạng hiệu quả để đưa các mục tiêu của bạn thành hiện thực. Nếu các phương pháp hiện có không phù hợp với mục tiêu của bạn, bạn cần phải tạo các phương pháp mới. Nhưng nếu chúng có tiềm năng, bạn có thể nỗ lực cải thiện chúng.

3. Trao đổi các kỳ vọng về an ninh mạng với các bên liên quan

Chia sẻ thông tin an ninh mạng của bạn với các bên liên quan giúp bạn hiểu rõ hơn về việc bảo vệ tài sản của mình.

Bằng cách xem xét tình trạng an ninh mạng hiện tại của mình, bạn sẽ hiểu rõ hơn về vị trí của mình. Trong tương lai, bạn có thể tận dụng các giải pháp được cung cấp bởi khuôn khổ an ninh mạng NIST để đưa ra các dự đoán và truyền đạt kỳ vọng của bạn một cách hiệu quả với các bên liên quan và các cơ quan bên ngoài.

Mang lại cho tổ chức của bạn một cơ hội tốt hơn về an ninh mạng

Khung NIST có các khía cạnh khác nhau có vẻ phức tạp để triển khai cho nhiều tổ chức. Nhưng tất cả tóm lại là chi tiết và kỹ lưỡng.

Khi được triển khai hiệu quả, khuôn khổ này sẽ giúp bạn tạo ra một khuôn khổ an ninh mạng hiệu quả cho doanh nghiệp của mình. Bạn có thể xác định các tài sản quan trọng nhất của mình, đo lường năng lực quản lý rủi ro, xác định các sơ hở và thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường an ninh mạng của bạn. Cuối cùng, việc quản lý rủi ro an ninh mạng của bạn sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn.


Bảo mật điểm cuối là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Bảo mật điểm cuối là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại ngày càng gia tăng và trở nên tiên tiến hơn vào cuối năm nay. Các tổ chức đang phải đối mặt với thách thức liên tục bảo vệ mạng CNTT của họ trước các mối đe dọa mạng.

Tội phạm mạng là gì? Giải thích về tội phạm trực tuyến

Tội phạm mạng là gì? Giải thích về tội phạm trực tuyến

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi chúng ta nghe đến từ tội phạm mạng là một hacker mờ ám. Trong khi các tin tặc phi đạo đức cũng là một phần của phương trình, tội phạm mạng được tổ chức chuyên nghiệp và có khá nhiều loại.

Chuông cửa Ring của bạn có thể bị hack: Đây là cách bảo vệ nó

Chuông cửa Ring của bạn có thể bị hack: Đây là cách bảo vệ nó

Hãy tưởng tượng ai đó liên tục bấm chuông cửa của bạn trong những giờ nhỏ trong đêm hoặc tệ hơn, một tin tặc giành được toàn quyền kiểm soát Wi-Fi nhà bạn. Đây có thể là cơn ác mộng tồi tệ nhất — một cơn ác mộng mà nhiều người dùng Ring đã bị ám ảnh trong quá khứ.

TikTok có bị cấm ở Hoa Kỳ không?

TikTok có bị cấm ở Hoa Kỳ không?

Ứng dụng chia sẻ video TikTok là một hiện tượng. Kể từ khi ra đời vào năm 2017, mạng xã hội này đã có gần 90 triệu người dùng tích cực ở Mỹ và ứng dụng này đã được tải xuống ước tính khoảng hai tỷ lần.

DealDash có phải là trò lừa đảo hay bạn có thể kiếm được tiền lãi hợp pháp?

DealDash có phải là trò lừa đảo hay bạn có thể kiếm được tiền lãi hợp pháp?

Nếu bạn muốn mua một máy tính hoặc điện thoại mới, sẽ không thiếu các trang web để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một món hời hơn tất cả, một lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc là DealDash.

Trợ lý thông minh có thể bị tấn công không?

Trợ lý thông minh có thể bị tấn công không?

Trợ lý thông minh ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Nếu bạn có một ngôi nhà thông minh, họ có thể cung cấp điều khiển kích hoạt bằng giọng nói cho nhiều thiết bị của bạn. Và ngay cả khi bạn không, bạn vẫn có thể sử dụng chúng để trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

WireGuard hỗ trợ những VPN nào?

WireGuard hỗ trợ những VPN nào?

WireGuard là một giao thức VPN tương đối mới giúp bảo vệ các hoạt động trực tuyến của bạn bằng cách sử dụng mật mã hiện đại. Nó nhằm mục đích cung cấp nhiều quyền riêng tư hơn, tốc độ kết nối nhanh hơn và tiết kiệm điện hơn các giao thức hiện có.

TikTok Scam mới cung cấp trò chơi Steam miễn phí: Điều gì cần chú ý

TikTok Scam mới cung cấp trò chơi Steam miễn phí: Điều gì cần chú ý

Sự phổ biến phi thường của TikToks có nghĩa là nền tảng này chứa đựng các vấn đề quen thuộc gây ra bất kỳ mạng truyền thông xã hội lớn nào.

Trò chơi Bootleg có nguy hiểm không?

Trò chơi Bootleg có nguy hiểm không?

Chơi game là một thú vui, mặc dù tốn kém, sở thích. Không có gì lạ khi các trò chơi chiến lợi phẩm xuất hiện trên Ali Express hoặc eBay với mức giá thấp đáng ngờ. Mặc dù các trò chơi tạo ra một khoảng thời gian vui vẻ và một món hời hấp dẫn, nhưng những trò chơi này gây ra rủi ro gì cho bạn?

Có các cuộc tấn công mạng trong không gian?

Có các cuộc tấn công mạng trong không gian?

Trong thời đại ngày nay, mọi người đều biết một chút về an ninh mạng. Cho dù bạn là nhân viên của một ngân hàng cao cấp hay sinh viên chỉ đang cố gắng bảo vệ các thông tin đăng nhập trên mạng xã hội của mình, thì bảo mật internet cơ bản là rất quan trọng. Bất cứ thứ gì trực tuyến đều cần một số biện pháp bảo vệ để ngăn chặn tin tặc xâm nhập.

Nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có đặt ra rủi ro bảo mật mạng lớn nhất không?

Nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có đặt ra rủi ro bảo mật mạng lớn nhất không?

Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn cung cấp cho bạn khả năng kết nối với internet. Trong khi đó, mạng di động hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn cung cấp quyền truy cập vào các cuộc gọi thoại, SMS và Internet.

Mọi thứ bạn cần biết về Kaspersky Password Manager

Mọi thứ bạn cần biết về Kaspersky Password Manager

Kaspersky là một công ty an ninh mạng, nổi tiếng với các sản phẩm chống vi-rút và các công cụ bảo mật. Ứng dụng chống vi-rút của nó có thể là một trong những giải pháp chống vi-rút tốt nhất hiện có cho máy tính và thiết bị di động của bạn. Nhưng còn Kaspersky Password Manager thì sao?

8 mẹo để giữ an toàn khi là tài xế Uber

8 mẹo để giữ an toàn khi là tài xế Uber

Rất nhiều người chú ý đúng mức đến sự an toàn của những người đi Uber. Nhưng, những gì về trình điều khiển? Dữ liệu an toàn của Ubers cho thấy các tài xế là nạn nhân của gần một nửa số vụ tấn công tình dục trong các chuyến đi Uber trong năm 2017 và 2018 tại Hoa Kỳ.

Bảo hiểm mạng là gì và tôi có cần nó không?

Bảo hiểm mạng là gì và tôi có cần nó không?

Luôn luôn là một ý tưởng khôn ngoan để bảo vệ tài sản của bạn trong trường hợp khẩn cấp. Ở một số quốc gia, có bảo hiểm cho một số thứ là một yêu cầu pháp lý. Bạn không cần một kẻ tấn công ác ý hoặc một tai nạn quái đản để phá hủy cuộc sống của bạn.

Amazons Astro: Các mối quan tâm về quyền riêng tư có được biện minh không?

Amazons Astro: Các mối quan tâm về quyền riêng tư có được biện minh không?

Kể từ khi ra mắt Amazon Echo vào năm 2014, dòng thiết bị nhà thông minh của Amazons tiếp tục phát triển. Kể từ đó, gã khổng lồ bán lẻ đã giới thiệu hàng chục thiết bị nhà thông minh vào thị trường.

Cách xác định và báo cáo sự cố an ninh

Cách xác định và báo cáo sự cố an ninh

Trong xã hội được kết nối mạnh mẽ và sử dụng internet ngày nay, việc các công ty đầu tư vào quản lý sự cố bảo mật ngày càng phổ biến. Khi việc ngăn chặn một vấn đề trở nên khả thi, điều tốt nhất tiếp theo là nhanh chóng thực hiện các hành động chính xác.

Upwork có an toàn để sử dụng không?

Upwork có an toàn để sử dụng không?

Làm việc trực tuyến từ xa là một giấc mơ của nhiều người. Cho dù bạn muốn sự thuận tiện trong việc thiết lập lịch trình của riêng mình hoặc khả năng làm việc từ bất cứ đâu, làm việc tự do trực tuyến là một ý tưởng hấp dẫn. Thật không may, việc tìm kiếm công việc trực tuyến đáng tin cậy là một thách thức.

6 loại hệ thống an ninh cho ngôi nhà hoặc căn hộ của bạn

6 loại hệ thống an ninh cho ngôi nhà hoặc căn hộ của bạn

Hệ thống an ninh cho một ngôi nhà hoặc căn hộ mang đến sự an tâm về những người thân yêu và đồ đạc. Một số hệ thống chia thành hai loại, chẳng hạn như thiết lập tự giám sát không dây, nhưng việc tìm ra hệ thống an ninh nào bạn cần cho ngôi nhà của mình không phải lúc nào cũng rõ ràng. Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ đến việc lắp đặt một hệ thống an ninh mới trong nhà hoặc căn hộ của mình, hãy kiểm tra sáu hệ thống an ninh phổ biến nhất trước khi mua hàng.

4 cách thiết bị Amazon Echo của bạn có thể bị tấn công

4 cách thiết bị Amazon Echo của bạn có thể bị tấn công

Ngày nay, những ngôi nhà thông minh đang là xu hướng thịnh hành - và vì lý do chính đáng. Mặc dù đã có lúc ý tưởng về một trợ lý ảo theo đuổi và gọi của bạn giống như một giấc mơ, nhưng các công ty như Amazon đã biến nó thành hiện thực.

Khung bảo mật mạng NIST là gì?

Khung bảo mật mạng NIST là gì?

Lưu trữ thông tin trực tuyến đã trở thành tiêu chuẩn. Nhiều tổ chức đang cố gắng kéo phần này trở nên phù hợp trong thời đại của sự liên kết với nhau này.

NordVPN so với ExpressVPN: Bạn nên sử dụng VPN nào vào năm 2021?

NordVPN so với ExpressVPN: Bạn nên sử dụng VPN nào vào năm 2021?

Nếu bạn muốn đầu tư vào VPN, NordVPN và ExpressVPN là những lựa chọn rõ ràng. Cả hai đều cung cấp tốc độ cao và cả hai đều có lịch sử lâu dài về đánh giá tích cực của khách hàng.

Có phải Apple sẽ vượt qua Face ID Tougher trong iOS 15?

Có phải Apple sẽ vượt qua Face ID Tougher trong iOS 15?

Apple đã sửa một lỗ hổng bảo mật lớn liên quan đến công nghệ Face ID của mình. Gã khổng lồ công nghệ đã công bố một loạt các cải tiến bảo mật như một phần của bản cập nhật iOS 15, bao gồm các cải tiến đối với các mô hình chống giả mạo Face ID.

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi an ninh mạng như thế nào

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi an ninh mạng như thế nào

Khi nói đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) là một chủ đề nóng. Khi ngày càng nhiều nhà thiết kế và lập trình tích hợp AI vào các nền tảng trực tuyến của họ, rõ ràng rằng AI không chỉ là khoa học viễn tưởng. Trên thực tế, việc sử dụng trí thông minh nhân tạo đang trên đường trở thành một thông lệ tiêu chuẩn.

Cách Chính phủ theo dõi bạn bằng dữ liệu thu thập được

Cách Chính phủ theo dõi bạn bằng dữ liệu thu thập được

Khi mọi người sử dụng Internet, một số thông tin sẽ được thu thập về họ và được sử dụng cho các mục đích tiếp thị. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự hỏi liệu các cơ quan liên bang có thể vi phạm ranh giới hiến pháp và theo dõi công dân hay không.

4 cách để bảo vệ bản thân khỏi các trò gian lận khi chia sẻ lại

4 cách để bảo vệ bản thân khỏi các trò gian lận khi chia sẻ lại

Đi chung xe liên quan đến việc một người nào đó đi trên xe riêng do chủ sở hữu lái, thường được sắp xếp thông qua một trang web hoặc ứng dụng. Hãy coi chúng như một khoản chia sẻ ô tô mà bạn phải trả. Các công ty chia sẻ xe, như Uber và Lyft, là những cách phổ biến và có sẵn để mọi người di chuyển.

Psst! 1Password Now Cho phép bạn chia sẻ mật khẩu chỉ với một liên kết

Psst! 1Password Now Cho phép bạn chia sẻ mật khẩu chỉ với một liên kết

Trình quản lý mật khẩu là một cách tuyệt vời để đối phó với lượng thông tin đăng nhập tràn ngập mà tất cả chúng ta đều phải xử lý như một phần của cuộc sống internet hiện đại.

PhotoDNA là gì và nó hoạt động như thế nào?

PhotoDNA là gì và nó hoạt động như thế nào?

Internet đã làm cho nhiều thứ trở nên dễ dàng hơn, từ việc giữ liên lạc với bạn bè và gia đình đến việc kiếm việc làm và thậm chí là làm việc từ xa. Lợi ích của hệ thống máy tính được kết nối này là vô cùng to lớn, nhưng cũng có một mặt trái.

Kiểm tra thâm nhập là gì và nó cải thiện an ninh mạng như thế nào?

Kiểm tra thâm nhập là gì và nó cải thiện an ninh mạng như thế nào?

Khi thiết lập một hệ thống bảo mật mới, bạn cần đảm bảo nó hoạt động bình thường với càng ít lỗ hổng bảo mật càng tốt. Khi có liên quan đến các tài sản kỹ thuật số trị giá hàng nghìn đô la, bạn không có khả năng học hỏi từ những sai lầm của mình và chỉ lấp đầy các lỗ hổng bảo mật mà các tin tặc đã khai thác trước đây.

Đánh giá ZenMate VPN: Suy ngẫm về quyền riêng tư của bạn

Đánh giá ZenMate VPN: Suy ngẫm về quyền riêng tư của bạn

ZenMate VPN là lựa chọn phổ biến của người dùng, công ty quảng cáo chính sách không ghi nhật ký và chức năng bổ sung thông qua tiện ích mở rộng trình duyệt. Nếu bạn muốn tìm hiểu xem liệu nó có xứng đáng với thời gian của bạn hay không, hãy nhớ đọc tiếp bài đánh giá đầy đủ về ZenMate VPN để xem phán quyết của chúng tôi.