hướng dẫn viết mã

Cách sử dụng Python làm máy tính dòng lệnh

Cách sử dụng Python làm máy tính dòng lệnh

Trong khi bạn có thể sử dụng máy tính đồ họa trên máy tính của mình, trình thông dịch ngôn ngữ lập trình Python có thể đóng vai trò như một máy tính bàn. Đó là một trò đùa chạy phổ biến trong cộng đồng Python mà nó đã được đề cập trong hướng dẫn chính thức. Đây là cách bạn có thể sử dụng Python làm máy tính.

Xử lý tệp trong C: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Xử lý tệp trong C: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Các chương trình thường cần một cấu trúc dữ liệu để lưu trữ dữ liệu mà chúng có thể cần trong quá trình thực thi. Thông thường, dữ liệu này được lưu trữ trong các biến hoặc mảng. Vấn đề với điều này là nó bị mất ngay sau khi chương trình kết thúc quá trình thực thi. Điều này là do chúng là vị trí bộ nhớ tạm thời.

Cách tìm khối và hình vuông hoàn hảo N-Digit bằng Python, C ++ và JavaScript

Cách tìm khối và hình vuông hoàn hảo N-Digit bằng Python, C ++ và JavaScript

Nhiều lập trình viên thích giải quyết các vấn đề toán học phức tạp bằng cách sử dụng mã. Nó giúp rèn luyện trí óc và cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tìm các hình vuông và hình khối hoàn hảo có n chữ số nhỏ nhất và lớn nhất bằng Python, C ++ và JavaScript. Mỗi ví dụ cũng chứa đầu ra mẫu cho một số giá trị khác nhau.

Cách tìm ý nghĩa của một mảng trong Python, C ++, JavaScript và C

Cách tìm ý nghĩa của một mảng trong Python, C ++, JavaScript và C

Mảng là một tập hợp các phần tử được lưu trữ tại các vị trí bộ nhớ liền nhau. Ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu, bạn có thể đã nghe nói về chúng vì chúng là cấu trúc dữ liệu được sử dụng nhiều nhất trong lập trình.

Cách tính giá trị của nPr bằng các hàm

Cách tính giá trị của nPr bằng các hàm

Hoán vị là một sự sắp xếp của các đối tượng trong đó thứ tự lựa chọn quan trọng. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tính giá trị của nPr bằng Python, C ++, JavaScript, C và Java.

Cách hiển thị bảng nhân của một số bằng Python, C ++, JavaScript và C

Cách hiển thị bảng nhân của một số bằng Python, C ++, JavaScript và C

Khi lập trình bằng các ngôn ngữ khác nhau, bạn có thể in bảng cửu chương của một số với vài dòng mã bằng cách sử dụng các vòng lặp. Nhưng làm được điều này mà không biết cách thì rất khó.

Cách chuyển đổi thời gian ở định dạng 12 giờ sang định dạng 24 giờ bằng lập trình

Cách chuyển đổi thời gian ở định dạng 12 giờ sang định dạng 24 giờ bằng lập trình

Ngày nay, các vấn đề dựa trên ngày giờ rất phổ biến trong các cuộc phỏng vấn kỹ thuật. Bạn cần hiểu những điều cơ bản về chuỗi và thời gian để giải quyết các loại vấn đề này. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi thời gian từ định dạng 12 giờ sang định dạng 24 giờ bằng C ++, Python, JavaScript và C.

Cách triển khai xác thực biểu mẫu phía máy khách với JavaScript

Cách triển khai xác thực biểu mẫu phía máy khách với JavaScript

JavaScript là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và linh hoạt nhất mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngày nay. Ngôn ngữ lập trình này được cho là ngôn ngữ của web và rất cần thiết để tăng tính tương tác cho các trang web của bạn.

Giới thiệu về Trang tính kiểu xếp tầng (CSS)

Giới thiệu về Trang tính kiểu xếp tầng (CSS)

Từ viết tắt CSS là viết tắt của các biểu định kiểu xếp tầng. CSS được sử dụng để tạo kiểu cho các trang web và ứng dụng được sử dụng trên tất cả các thiết bị. Biểu định kiểu thường được sử dụng cùng với HTML và ngôn ngữ lập trình front-end như JavaScript.

Cách tìm các chữ số lớn nhất và nhỏ nhất của một số bằng lập trình

Cách tìm các chữ số lớn nhất và nhỏ nhất của một số bằng lập trình

Mặc dù bạn không cần phải là một nhà toán học nổi tiếng thế giới để trở thành một lập trình viên, nhưng biết cách sử dụng các số biến là một kỹ năng vô giá để học. Các bài toán hóc búa dựa trên các con số thường gặp trong các cuộc phỏng vấn và câu đố về lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tìm chữ số lớn nhất và nhỏ nhất của một số bằng Python, C ++, JavaScript, C và Java.