Przewodnik po instalacji Grafana na Ubuntu 20.04

Przewodnik po instalacji Grafana na Ubuntu 20.04

W tym samouczku dowiesz się, jak zainstalować Grafanę na Ubuntu 20.04. Zainstalujemy Grafana Enterprise i Open Source CLI w wersji 7.3.0.

Grafana to oprogramowanie do wizualizacji i analizy typu open source. Pozwala wyszukiwać, wizualizować, ostrzegać i eksplorować metryki bez względu na to, gdzie są przechowywane. W prostym języku angielskim zapewnia narzędzia do przekształcania danych z bazy danych szeregów czasowych (TSDB) w piękne wykresy i wizualizacje.

Warunki wstępne

 • Serwer dedykowany Ubuntu 20.04 lub KVM VPS.
 • Obsługiwane bazy danych to SQLite, MySQL i PostgreSQL.
 • Dostęp użytkownika root lub zwykły użytkownik z uprawnieniami administratora.

Domyślnie Grafana instaluje się zi używa SQLite, który jest wbudowaną bazą danych przechowywaną w lokalizacji instalacji Grafana.

Zacznijmy od procesu instalacji.

Zainstaluj Grafana na Ubuntu 20.04

Krok 1 — Aktualizuj serwer

# apt update -y

# apt upgrade -y

Krok 2 - Zainstaluj wymagany pakiet i dodaj klucz GPG

# apt-get install apt-transport-https -y

# wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -

Krok 3 - Dodaj to repozytorium dla stabilnych wydań

Najnowsza edycja Enterprise

# echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

Najnowsza wersja OSS

# echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

Krok 4 - Zainstaluj Grafana Enterprise

Po dodaniu repozytorium najpierw zaktualizuj serwer i zainstaluj Grafana Enterprise.

# apt-get update -y
# apt-get install grafana-enterprise -y

Aby zainstalować wersję OSS:

# apt-get update -y

# apt-get install grafana -y

Aby uruchomić i włączyć usługę oraz sprawdzić, czy usługa została uruchomiona: grafana-server.service.

# systemctl start grafana-server.service
# systemctl status grafana-server.service
# systemctl enable grafana-server.service

Szczegóły pakietu

 • Domyślny plik (zmienne środowiska) do /etc/default/grafana-server
 • Plik konfiguracyjny do /etc/grafana/grafana.ini
 • usługa systemd (jeśli systemd jest dostępny) nazwa grafana-server.service
 • Domyślna konfiguracja ustawia plik dziennika w /var/log/grafana/grafana.log
 • Domyślna konfiguracja określa bazę danych SQLite3 w /var/lib/grafana/grafana.db
 • HTML/JS/CSS i inne pliki Grafana w /usr/share/grafana

Krok 5 - Zaloguj się do pulpitu nawigacyjnego

Aby zalogować się do Grafany po raz pierwszy:

 • Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do http://localhost:3000/. Domyślny port HTTP, którego nasłuchuje Grafana, to 3000, chyba że skonfigurowano inny port.
 • Na stronie logowania wprowadź admin jako nazwę użytkownika i hasło.
 • Kliknij Zaloguj się. Jeśli logowanie się powiedzie, pojawi się monit o zmianę hasła.
 • Kliknij OK w monicie, a następnie zmień hasło.

Przewodnik po instalacji Grafana na Ubuntu 20.04

Instalacja została zakończona pomyślnie.

W tym samouczku dowiedziałeś się, jak zainstalować Grafanę na Ubuntu 20.04.